ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Evidence stáda

Tato část je povinná pro každého uživatele. Základní údaje jsou důležité pro vedení základních úloh skotu. Údaje o stádu obsahují informace o jednotlivých kusech a možnost inventurních a evidenčních sestav a nastavení výběrových filtrů.

Program zaznamenává veškeré změny, které ve stádě probíhají (přesun, prodej, nákup, narození, identifikace atd.) včetně skupinových změn.Sleduje zdravotní stav, zaznamenává veterinární zákroky a léčení zvířat.

Základní údaje také zahrnují nastavení reprodukčního kalendáře s aktualizací reprodukčních údajů, řízení reprodukce s plány, hodnocením a výběrem úkonů a problémových zvířat. V neposlední řadě vám také umožňuje napojení na nadřazené orgány – centrální evidenci a plemenáře.