ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Evidence zvířat

Součástí programu je vedení stájového registru a automatické generování ústřední evidence skotu.

Stájový registr se u každého zvířete generuje automaticky a vy máte možnost velmi rychle zjistit veškeré pohyby daného zvířete.

Ústřední evidence je rovněž generována automaticky při jakémkoliv pohybu zvířete mezi hospodářstvími nebo při odsunu na jatka či kafilérii. Již nemusíte zadávat žádné kódy přesunu, systém si vše generuje sám. Stačí pouze nechat vygenerovat soubor pro ústřední evidenci a pohodlně odeslat přes vaši emailovou adresu.

Všeobecné informace o zvířatech

Volbami položek v menu výběru a jejich kombinacemi získáte soubor údajů o stádě a skupinách zvířat. Stádo jako nejvyšší jednotka zahrnuje všechna zvířata, která jsou v podniku. Údaje o stádě tedy zahrnují celkový počet zvířat, počet zvířat v kategoriích a pořadí laktace. Dále je sledována průměrná délka servis periody a mezidobí.

Karta zvířete

Zachycuje veškeré identifikační údaje o zvířeti, souhrnné informace o původu, fázi reprodukce, kompletní přehled o laktacích, rodokmen, hodnocení zevnějšku atd.

Velmi užitečnou částí je pak vyhotovení kompletního laktačního listu dojnice se všemi nezbytnými údaji.

Změny

Principem celého programu jsou změny – cokoliv se se zvířetem provádí (prodej, nákup, léčení atd.), je evidováno jako změna. U této změny je zaznamenán druh, čas a kým byla tato změna provedena. Následně jsou z těchto změn generovány všechny sestavy nebo je možné zhotovit jakoukoliv vlastní sestavu.

Změny u zvířat můžeme provádět jak individuálně (např. otelení), tak hromadně (prodej zvířat, vážení atd.)

Součástí programu je vedení stájového registru a automatické generování ústřední evidence skotu.

Bazén

Program umožňuje zadání rozboru bazénového vzorku poskytnutého dojírnou a sledování jednotlivých dodávek v průběhu časového období.