ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Skot

Program FARMSOFT zpracovává kompletní problematiku chovu skotu. Uchovává historické údaje o každém zvířeti, co se týče reprodukce a zdravotního stavu.

Počítá obrat stáda se sledováním ks, kg a Kč, dále vyhodnocuje jednotlivé kategorie, nabízí selekci jalovic, býčků, prvotelek a starších krav, sleduje výrobu mléka.

Tato část údajů se zabývá sledováním plemenných hodnot a zevnějšku. V případě pastevního odchovu vede pastevní deník. Zabezpečuje přenos dat do nadřazených ekonomických systémů.