ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Technologie

Jedná se především o sledování technologických procesů v reálném čase s návody na řízení a nabídkami řešení. Tato oblast zpracovává všechny části technologického procesu (krmení, vitalita, vážení, selekce atd.) podle následujícího schématu: nastavení základních parametrů, kompletní sumární i individuální přehled, zvýraznění odchylek s doporučenými návody k řešení a diagnostikou technologických zařízení.

Podoblast mléko umožňuje nastavení dojicího stroje podle individuálních parametrů dojení, vzájemnou komunikaci Unipulsu s nadřazeným programovým vybavením, vyhodnocení užitkovosti – individuálně, skupinově, po stájích s časovým sledováním (den, týden, dekáda, měsíc, 100, 200 a 305 dní, ukončení laktace). Dále hodnocení jednotlivých laktací, odchylky v produkci mléka, sledování režimu na dojírně a kontrolu identifikace na dojírně.

Všechna hodnocení jsou jak statistická, tak i grafická s různými výběrovými a třídicími podmínkami.